Jak naprawdę
wygląda windykacja...

Wyobraź sobie, że masz długi. Poważne długi.
Rachunki, kolejne rachunki, upomnienia, ponaglenia. Windykacja!
W Twojej głowie pojawia się niepokój i szereg dramatycznych scen.

EOS Otwarcie o windykacji: Mroczne wyobrażenia o windykacji
Wyobrażasz sobie
przerażające sceny z ciemnej piwnicy...?

Czy naprawdę myślisz,
że stosujemy
mafijne metody?

Jesteśmy ludźmi. Firma EOS Group liczy już ponad 7 000 pracowników w 26 krajach. Chociaż mamy pewne zwyczaje, to nie jesteśmy mafią. Od 1974 roku działamy zgodnie z jasnymi zasadami etycznymi, o których możesz przeczytać w naszym Kodeksie Postępowania. Z głową i z sercem - w centrum zainteresowania stawiamy zawsze człowieka, a poruszamy się w ramach prawa. Więcej o jakości w EOS.

Kodeks postępowania
EOS Otwarcie o windykacji: Postrzeganie windykacji jako walki najtwardszych
Wyobrażasz sobie
żelazną pięść twardziela...?

Czy naprawdę myślisz,
że naszym zdaniem
zawsze wygrywa silniejszy?

Działamy w świetle prawa. Zapewnia ono jasne wytyczne naszych działań, również w obszarze dochodzenia wierzytelności. Niezależnie jakie i za co są to płatności - ich spłatę reguluje prawo. Dla nas takie wytyczne są bezdyskusyjne. Dlatego też mamy szacunek nie tylko dla prawa, ale również dla wszystkich, z którymi współpracujemy.

EOS Otwarcie o windykacji: Postrzeganie sterty niesprawiedliwych opłat
Wyobrażasz sobie
szereg nieuzasadnionych kosztów...?

Czy naprawdę myślisz,
że chcemy
Cię oszukać?

Jesteśmy przejrzyści. Odzyskujemy tylko te pieniądze, które należą się naszym klientom. Jeżeli na przykład zamówisz nowego smartfona przez internet, ale za niego nie zapłacisz w odpowiednim czasie, u sprzedającego powstanie zaległość. Aby odzyskać pieniądze, wyśle ponaglenie. Jeśli nie uzyska płatności, zwróci się do nas o pomoc w odzyskaniu swoich pieniędzy. Polskie przepisy kodeksu cywilnego (KC), oprócz należności przysługującej za towar lub usługę dają wierzycielowi możliwość dochodzenia od dłużnika będącego konsumentem odsetek ustawowych za opóźnienie (art. 481 KC) zaś od przedsiębiorcy (w przypadku należności wynikających ze stosunków zobowiązaniowych pomiędzy przedsiębiorcami) - odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 6 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) oraz opłaty stanowiącej równowartość kwoty 40 euro, która jest rekompensatą za koszty odzyskiwania należności (art. 10 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Zawsze działamy w świetle prawa. Poza wskazanymi powyżej nie dochodzimy żadnych innych kosztów i opłat związanych z prowadzonym przez nas polubownym postępowaniem windykacyjnym. W przypadku konieczności dochodzenia należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, kwota zadłużenia może zostać powiększona o koszty poboczne, na które składają się koszty i opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne. Wysokość tych kosztów i opłat regulowana jest precyzyjnie polskimi przepisami prawa.

EOS Otwarcie o windykacji: Postrzeganie komornika
Wyobrażasz sobie
komornika...?

Czy naprawdę myślisz,
że wszystko
Ci zabierzemy?

Jesteśmy uczciwi. Zawsze działamy zgodnie z prawem. Nie szukamy sposobu, by zabrać Ci telewizor lub lodówkę. Szukamy rozwiązania, dzięki któremu będziesz mógł spokojnie spłacać swoje długi, a Twój wierzyciel będzie również usatysfakcjonowany. Wspólnie stworzymy plan spłaty zadłużenia, zawsze odpowiedni do Twojej sytuacji finansowej. Uczciwy, przejrzysty oraz realny. Rozumiemy, że to często na przykład utrata pracy wpływa na uszczuplenie budżetu. Niezależnie od przyczyny, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie, które poprawi Twoją płynność finansową i pozwoli Ci pozbyć się długów.

Więcej
EOS Otwarcie o windykacji: Postrzeganie brutalnego windykatora bez skrupułów
Wyobrażasz sobie
bezwzględnego windykatora
przed swoimi drzwiami...?

Czy naprawdę myślisz,
że wyślemy do Ciebie
bezdusznego inspektora terenowego?

Jesteśmy gotowi na rozmowę. Nasi pracownicy wypracują razem z Tobą indywidualny plan płatności tak, abyś mógł pozbyć się długów. Rozmowa jest absolutnie kluczowa w tej kwestii. Większość z nas rozmowy telefoniczne prowadzi z biura, w dużej części są to kobiety. Tylko 10% pracowników EOS pracuje w terenie i rozmawia z klientami na miejscu. Niemniej jednak, rozmowy o długach są trudne dla obu stron. Dlatego nasi pracownicy są regularnie szkoleni w różnych obszarach, między innymi w kontekście technik mediacji. To wcale nie takie straszne...

Dlaczego
istnieje windykacja?

EOS Otwarcie o windykacji: Długi EOS Otwarcie o windykacji: Długi

Długi to nic strasznego.

41 proc. Polaków ma długi. Niezależnie od tego czy jest to sposób finansowania domu, samochodu czy mebli – często po prostu nie ma innego wyjścia. Kredyty i zakupy na raty są obecnie częścią życia. Jeśli nie opłacisz raty - co jest ewentualnością, której nigdy nie można wykluczyć, EOS może się do Ciebie odezwać. Nie jest to jednak powód do paniki. Wspólnie znajdziemy sposób na spłatę Twoich zobowiązań.

Więcej
EOS Otwarcie o windykacji: Długi EOS Otwarcie o windykacji: Długi
EOS Otwarcie o windykacji: Spłata zadłużenia EOS Otwarcie o windykacji: Spłata zadłużenia

Tak długo
jak są spłacane.

Zgodnie z ankietą EOS „Europejskie Praktyki Płatnicze 2016", 19% wszystkich spłat w Europie dokonywanych jest z opóźnieniem. Aż 46% firm traci z tego powodu dochody, a 17% jest zagrożonych bankructwem.

Szczególnie w sektorze małych i średnich firm zatory płatnicze są główną barierą stabilnego rozwoju. 3 miesiące i 13 dni – średnio tyle czekali polscy przedsiębiorcy na zapłatę od kontrahentów w II kwartale 2017 roku. W II kwartale aż 86% firm (o 5% więcej niż trzy miesiące temu) wskazuje na kłopoty z otrzymaniem zapłaty od kontrahentów w umówionym terminie. Tylko 14% przedsiębiorców sygnalizuje, że nie ma żadnych problemów z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary lub usługi, gdzie jeszcze kwartał wcześniej ten odsetek był wyższy o prawie 5%. (Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorców”, KRD, 07.2017).

EOS "Europejskie Praktyki Płatnicze" 2017 r.

Więcej
EOS Otwarcie o windykacji: Niespłacone zadłużenie EOS Otwarcie o windykacji: Niespłacone zadłużenie

W innym przypadku
przynoszą szkodę.

Szczególnie małe firmy są narażone na problemy związane z brakiem płatności ze strony swoich klientów. W ich wyniku bardzo szybko nie są w stanie spłacać własnych zobowiązań. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2017 r. (do 30.09) 17 393 opublikowało ogłoszenia związane z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi, między innymi z powodu niezapłaconych faktur. Doprowadziło to do wielu przypadków utraty pracy przez osoby zatrudnione w tych firmach. Faktem jest też, że 13 proc. wszystkich europejskich firm twierdzi, że nie jest w stanie utworzyć nowych miejsc pracy z powodu nierozliczonych roszczeń. W Polsce, według danych KRD, w II kwartale 2017 roku Polscy przedsiębiorcy czekali na zapłatę od kontrahentów średnio 3 miesiące i 13 dni. W II kwartale aż 86 proc. polskich firm (o 5 proc. więcej niż trzy miesiące temu) wskazuje na kłopoty z otrzymaniem zapłaty od kontrahentów w umówionym terminie. Tylko 14 proc. przedsiębiorców sygnalizuje, że nie ma żadnych problemów z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary lub usługi, gdzie jeszcze kwartał wcześniej ten odsetek był wyższy o prawie 5 proc. (wg badania KPF).

EOS Otwarcie o windykacji: Niespłacone zadłużenie EOS Otwarcie o windykacji: Niespłacone zadłużenie
EOS Otwarcie o windykacji: Plan spłaty EOS Otwarcie o windykacji: Plan spłaty

Wtedy
pojawiamy się my.

Ustalamy z dłużnikami możliwie jak najbardziej realny plan spłat zadłużenia. Dzięki temu wierzyciele mogą zabezpieczyć swoje płatności, a dłużnicy po prostu uwolnić się od długu. Możemy się pochwalić, że dla około 95% spraw zleconych nam przez klientów do windykacji udało się opracować takie harmonogramy, które satysfakcjonowały wszystkie strony, bez konieczności stosowania postępowania sądowego.

EOS Otwarcie o windykacji: Wypłacalność EOS Otwarcie o windykacji: Wypłacalność

Równi
wobec gospodarki.

Kiedy nabywamy niespłacone należności od firm, pomagamy im pozostać wypłacalnymi, a tym samym regulować własne rachunki i wypłacać wynagrodzenia pracownikom. W rezultacie pracownicy tych firm mogą następnie płacić własne rachunki, i tak dalej. Pomaga to zapobiec negatywnemu efektowi domina.

EOS Otwarcie o windykacji: Wypłacalność EOS Otwarcie o windykacji: Wypłacalność
EOS Otwarcie o windykacji: Grupa EOS, członek spółki Grupy Otto EOS Otwarcie o windykacji: Grupa EOS, członek spółki Grupy Otto

Pozostajemy czujni.

Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi firmami. Jeśli jednak roszczenie okaże się nieuzasadnione, natychmiast odstępujemy od sprawy. Aby utrzymać te wysokie standardy, jesteśmy aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W ramach Grupy EOS stosujemy też nasz własny Kodeks Postępowania.

Więcej

EOS to...

 • … członek Otto Group o niezachwianych zasadach etycznych.
 • … firma z wieloletnią tradycją, dla której prawo jest oczywistą podstawą działania.
 • … strona zawsze mająca na względzie znalezienie wspólnych rozwiązań z zadłużonymi. To właśnie przynosi największe korzyści wszystkim.
 • … gwarancja przejrzystości. Poniesione koszty obliczane są po prostu zgodnie z polskim prawem. (rozwiń)
  • Na etapie polubownym zgodnie z:
   • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459),
   • Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684).
  • Na etapie postępowania sądowego zgodnie z:
   • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459),
   • Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822),
   • Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684),
   • Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623),
   • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 ),
   • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2017.1277),
   • Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827).
 • … zespół zajmujący się rozwiązaniem, a nie problemem.
  Wcale nie taki straszny.

WWW

Chcesz dowiedzieć się
więcej o EOS?

Kontakt

Masz jakieś pytania
lub wątpliwości?

Kariera

Chcesz dołączyć
do naszego zespołu?

Masz dług?

Chcesz porozmawiać
o zadłużeniu?

Ustal raty

Masz dług i chcesz uzgodnić spłatę? Zadzwoń do nas:
+48 877 333 444

Media

Jesteś dziennikarzem i chcesz o nas napisać? Prosimy o kontakt